Aanbod


Voor managers en medewerkers (zowel individueel als in teams) binnen een veranderende organisatie geeft Jacobine Glasbergen een intensieve begeleiding.
Zij is een alerte en kritische persoon; snel en creatief in haar denken.
Klanten geven aan dat ze een goed analytisch vermogen heeft en snel overzicht krijgt over een vraagstuk.

Jacobine:
Hierbij denk ik in grote lijnen waarbij ik oog houd voor details. Ik ben intu´tief en reflectief
en neem dit mee in mijn werkwijze. Door effectieve communicatie, oplossingsgerichtheid en maatwerk
weet ik doelen te bereiken. Mijn kracht is verbindingen leggen tussen mensen en tussen mensen
en het doel van de organisatie. Mensen vinden mij helder, toegankelijk, samenwerkingsgericht en waarderen mijn gevoel voor humor.

Op basis van gesprekken en probleemanalyse worden concrete doelen opgesteld en oplossingen aangereikt waarbij praktische en creatieve oefeningen centraal staan. De aanpak levert een resultaatgericht plan en advies op voor de managers en medewerkers in een veranderende omgeving.
De manager wordt intensief begeleid om de noodzakelijke veranderingen door te voeren waarbij de medewerkers zeer betrokken blijven en zich kunnen verbinden met de nieuwe organisatie.

Binnen de overheid en in de particuliere sector zijn succesvolle en blijvende resultaten gehaald
op het vlak van:
Als u interesse heeft neem dan contact op voor vragen of een vrijblijvend advies.